Saturday, 05 March 2016 16:19

Pētīs plastmasas atkritumu problēmu Baltijas jūrā

Vides izglītības fonds (VIF), sadarbībā ar partnerorganizācijām Igaunijā, Somijā un Zviedrijā ir uzsācis jaunu projektu BLASTIC.

Projekta īstenošana Latvijā norisināsies sadarbībā ar Zilā karoga programmu un tajā iesaistītajām pašvaldībām, kā arī kampaņu Mana Jūra.

Projekts pievērsīsies tam, kā plastmasas atkritumi nonāk Baltijas jūrā no apdzīvotām vietām un kļūst par jūru piesārņojošiem atkritumiem. Lielākā daļa jūru piesārņojošo atkritumu rodas iekšzemē.

Izpētes ietvaros pilotprojektā iekļauto pašvaldību teritorijās tiks veikta izpēte par atkritumu avotiem un ceļiem uz jūru, kā arī izstrādātas rekomendācijas resursu efektīvai apsaimniekošanai atkritumu un komunālās ūdenssaimniecības sektorā. Tas kalpos par pamatu, uz kā sagatavot vietējās stratēģijas un praktiskus rīcības plānus jūras piesārņojošo atkritumu daudzuma samazināšanai.

Projekta rezultātā tiks apkopoti dati par plastmasas atkritumu nonākšanu Baltijas jūrā un esošo situāciju atsevišķās jomās, kurās joprojām lēmumu pieņēmējiem trūkst zināšanu par aktuālo situāciju Baltijas jūrā – ieplūdēs no upēm un attīrīšanas iekārtām, jau esošo atkritumu daudzumu uz gultnes, plastmasas atkritumu akumulācijas mērogiem piekrastē utt.

Kā norāda VIF, jūru piesārņojošos atkritumus Baltijas jūrā galvenokārt veido plastmasas un iepakojumu materiālu atliekas. Tā, piemēram, saskaņā ar VIF kampaņas Mana Jūra izpētes rezultātiem, plastmasas frakcijas sastāda 57 procentus, arī starp desmit visbiežāk sastaptajiem atkritumiem 5 ir tieši plasmasas atkritumi.

Projekta mērķis ir samazināt plastmasas atkritumu un, līdz ar to, bīstamo vielu ieplūdi Baltijas jūrā. Projekts ir izstrādāts tā, lai tas turpinātu attīstīties un paplašināties arī pēc tā beigām, un galu galā veicinātu bīstamo vielu ieplūšanas daudzuma samazinājumu Baltijas jūrā.

Projekts BLASTIC 2016-2018 tiek finansēts no programmas The Central Baltic Programme 2014-2020. Kopējais projekta budžets ir 1 016 555,50 eiro, no kā Eiropas reģionālās attīstības fonds sedz 784 522,46 eiro. BLASTIC parneri ir no Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas.   

Avots: www.videsfonds.lv 

1 komentārs

  • Fetadiats Sunday, 29 January 2023 00:09 Fetadiats

    A clear prediction is that Myc induced tumors might sustain lesions that disable the ARF Mdm2 p53 pathway or that otherwise counter Myc induced apoptosis what is priligy tablets It may appear in mammography as an irregularly shaped high density mass simulating breast cancer

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE