Thursday, 01 December 2016 14:19

Atskats uz Latvijas 'Laser' klases turpmākās attīstības sapulci - I daļa

Atskats uz Latvijas 'Laser' klases turpmākās attīstības sapulci - I daļa Foto: sintija sīmane

Latvijas Laser klases burātāji, treneri, kā arī Latvijas "LASER" klases asociācijas pārstāvji trešdien, 23. novembrī, pulcējās Latvijas Sporta federāciju padomes telpās, lai kopīgi diskutētu par klases turpmāko attīstību Latvijā.

Burātāji vienojas reanimēt nīkuļojošo Latvijas 'Laser' klases asociāciju; par citiem stratēģiski svarīgiem jautājumiem nediskutē.

Darba kārtībā bija jautājums gan par pašreizējo situāciju Laser klasē, gan klases vadību un klases turpmāko attīstības virzienu, gan burātāju reitinga tabulas izstrāde.

Kā sacīja sapulces vadītājs, Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) valdes loceklis un Laser klases burātājs Ģirts Fišers - Blumbergs (jahtklubs Engure), sapulces mērķis ir “saprast, kur mēs esam, un veidotu tālāko struktūru un darbību, kā attīstīt Laser klasi, lai viņa pēc iespējas sekmīgāk un veiksmīgāk attīstītos”.

Kur esam tagad?

Sapulces ievadā Fišers - Blumbergs klātesošos vispārīgi iepazīstināja ar situāciju Laser klasē Latvijā, piebilstot, ka “skatoties no attīstības viedokļa, viņi [aut.Starptautiskā Laser klases asociācija] redz pēc cipariem, ka mūsu paliek vairāk un vairāk, un labāk un labāk”.  

Vienlaikus viņš aicināja visus strādāt kopīgi vienā attīstības virzienā:

“Gribētos, lai arī mums pašiem šī situācija ir virzīta vienā virzienā, lai mēs visi strādājam vienā virzienā, un līdz ar to, lai arī mēs paši attīstāmies.”

“Jo mēs paliksim vairāk burātāju, jo būs jautājumi, un līdz ar to sākas arī reitingi, atlases, jo sacensības Laser klasē, kā zināms, lielās sacensībās ir ierobežots vietu skaits, un, lai veidotu šo sistēmu saprotamu un caurspīdīgu visiem, lai nebūtu “kāpēc tas aizbrauca, kāpēc cits neaizbrauca”, tāpēc ir nepieciešams koordinēt kopēji visā valstī šo pasākumu”, sacīja Fišers - Blumbergs.

Saskaņā ar Fišera - Blumberga teikto Starptautiskajai Laser klases asociācijai ir iesniegti dati par to, ka Latvijā šobrīd ir 28 Laser klases burātāji.

Kā šis skaitlis veidojies, informācija netika sniegta, lai gan būtu bijis vērtīgi to zināt, jo portāla Burātājiem.lv rīcībā ir informācija, ka šis skaits tomēr varētu būt cits.

Tāpat būtu bijis interesanti uzzināt arī cita veida statistiku, piemēram, kāds ir sadalījums pa atsevišķajām klasēm, kāda ir bijusi dinamika skaitliskā izpausmē, kāds ir klases laivu lietotāju skaits pa jahtklubiem, sacensību rezultātu dinamiku.

Citādi no sapulcē minētā, priekšstats par klasē notiekošo ir radīts ļoti vispusējs. Arī arguments, ka sapulce bija paredzēta klases pārstāvjiem, kam līdz ar to situācija būtu jazina, nebūtu īsti vietā, jo, kā novēroja Burātājiem.lv arī nozares pārstāvjiem trūkst informācijas par savā klasē notiekošo.

Kur Laser klase Latvijā virzīsies turpmāk?

Ievadrunā Fišers - Blumbergs akcentēja, ka vispirms ir svarīgi saprast, kā turpmāk organizēt klasi: “Pirmais, uzreiz ar ko sākt - kā veidot struktūru, kas organizē, koordinē Laser klases attīstību Latvijā”, norādot, ka Latvijā šobrīd jau ir Latvijas "LASER" klases asociācija, un ir jāsaprot, kā turpmāk to veidot: “ko viņai vajadzētu darīt un ko viņa varētu darīt, lai attīstītu šo [Laser] klasi.”

Latvijas "LASER" klases asociācijas (biedrība) nākotne bija viens no galvenajiem sapulcē skatītajiem jautājumiem.

Asociācija tās pašreizējā formā oficiāli reģistrēta 2000. gada beigās. Tomēr jau daudzus gadus tā nīkuļo.

Sapulcē Latvijas "LASER" klases asociāciju pārstāvošais Mārtiņš Smilga (jahtklubs Auda),  acināts pastāstīt par asociācijas struktūru informēja, ka tā ir reģistrēta Starptautiskajā Laser klases asociācijā, ka oficiālie tās pārstāvji Latvijā ir Valdis Alviķis, Mārtiņš Smilga, Ģirts Fišers - Blubmergs, kā arī Matīss Alviķis.

Tāpat no Smilgas teiktā bija noprotams, ka galvenais, ko šobrīd asociācija dara, ir veic sportistu ranga aprēķinu un piesaka viņus sacensībām: “kad sportisti piesakās, kuri grib braukt uz sacensībām, [aut. Latvijas Laser klases asociācija] viņus noreitingo un piesaka šos sportistus dalībai sacensībās”.

Viņš arī izteicās, ka, iespējams, vairāk vajadzētu informēt par sacensībām, kādas ir pieejamas,  vienlaikus uzsverot, ka

“tie, kas aktīvi burā, tie paši visu labi zini un paši visu arī organizē”.  

Savukārt Ģirts Fišers - Blubmergs atgādināja, ka Latvijas "LASER" klases asociācija vēsturiski izstājās no LZS, pazaudējot saikni ar federāciju, norādot, ka jautājums par sacensībām kopš tā laika nav bijis koordinēts: “LZS katru gadu piešķir Laser klasei kaut kādu naudu [aut. ¼ daļu no valsts budžeta līdzekļiem, ko LZS atvēlējusi četrām stratēģiskajām klasēm], un nav šīs Laser klases asociācijas, kas tālāk sadala, kur šie līdzekļi aiziet, kā tiek sadalīti, kas brauc uz sacensībām”.

Ģ. Fišers - Blubmergs atklāj, ka līdz šim : “Laser klases asociācija - Valdis [Alviķis] ir darījis to, kas ir nepieciešams, lai uzturētu šo saikni [aut. ar starptautisko asociāciju], lai būtu viss kārtībā, nomaksāta biedru nauda, pateiktu, cik ir sportisti. Šis cipars mainās, un kā viņš radies, arī ir atkarīgs no tā, cik brauc. Un principā tas ir viss.”

“Gribētos redzēt vairāk no šīs asociācijas, ka šī asociācija strādā kā organizācija, kas uztur saikni ar LZS un sadarbojas. Un līdz ar to LZS visos jautājumos var griezties pie asociācijas, kurā attiecīgi ir Laser burātāji un izveidot šo lēmējstruktūru, .. kas ir tie cilvēki, jo nebūtu loģiski, ka katrs burātājs nāk uz katru sapulci un balso un lemj, tas būtu pārāk plaši un grūti aptverami, bet izveidot sistēmu, ar kuru cilvēki nāk kopā un par to runā”, savu skatījumu uz situāciju izklāstīja Fišers - Blubmergs. Viņaprāt ir divas iespējas, kā turpmāk koordinēt klasi -  “viens ir turpināt šo Laser asociāciju, vai nu sākt no nulles”.

Sapulces dalībnieki konceptuāli vienojās, ka būtu jāturpina attīstīt esošā asociācija, jo tai jau ir izveidojusies sadarbība ar klases starptautisko asociāciju.

Turpinājumā viedokļu apmaiņu norisinājās par biedru jautājumu, kas ir īpaši aktuāls tiem, kas vēlas piedalīties sacensībās, īpaši starptautiska mēroga sacensībās.

Ģ. Fišers - Blubmergs ierosina: “Tālāk, attīstot šo Laser klases asociāciju, pirmais nepieciešamais punkts ir veidot sapulci kā biedru sapulci, kurā arī sanāk visi burātāji. Viņi iestāsies. Uzrakstīs šo iesniegumu. Tad, kad visi biedri, tālāk mēs lemjam, kā attīstīt to struktūru.” Šādam risinājumam - uzņemot visus burātājus - pievienojās arī citi sapulces dalībnieki, tai skaitā Latvijas "LASER" klases asociācijas pārstāvis sapulcē.

Apskatot jautājumu par vadības modeli, Ģ. Fišers - Blubmergs piedāvā izveidot speciālu darba grupu, “kas būs tālāk asociācijā un kas lems tālāk par sportistu reitingiem un visām tām lietām, sastāvētu no viena pārstāvja no katras organizācijas, kurā ir Laser klases burāšana. Tādā veidā no katra kluba pa vienam dalībniekam, tādā veidā veidot šo kā valdi, kas sanāk kopā pēc nepieciešamības, reizi mēnesī, reizi divos, starpsezonā vairāk, sezonā mazāk.”

Tika izteikts arī viedoklis, ka šādi jautājumi būtu jāatstāj valdes ziņā.

Ņemot vērā, ka asociācija ir biedrība, un līdz ar to tās kompetencē esošie jautājumi ir risināmi saskaņā gan ar normatīvajā regulējumā, gan tās statūtos noteikto kārtību, sapulcē tika nolemts, ka jautājuma tālākai risināšanai asociācijas ietvaros tiks veidota darba grupa. Plānots, kā tā sanāks janvāra sākumā.

Tāpat tika ierosināts, ka Latvijas "LASER" klases asociācijai būtu jāstājas atpakaļ LZS. Šo ieceri atbalstīja arī LZS ģenerālsekretārs Oskars Krūze: “Būsim ļoti priecīgi, ja atsāksies aktīva darbība kā biedrības darbība, ne tikai burāšanas darbība kā pašreiz notiek, bet arī biedrības darbība. Priecāsimies, ja [asociācija] iestāsies LZS kā biedrs.”

Tomēr jautājums, kura apspriešanu visvairāk gaidījām mēs, un, domājams, arī visi Laser klases burātāji (un viņu vecāki), bija par klases turpmāko attīstības virzienu.

Diemžēl šis darba kārtības jautājums vispār netika skatīts. 

Pieļaujam, ka tas ir atstāts reanimējamajai Latvijas "LASER" klases asociācijai.

Uz to ļoti ceram, jo būtu vērtīgi uzzināt, kāda ir klases turpmākā stratēģija, lai veicinātu tās attīstību gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā ziņā.

 

Ir viedoklis? Izsaki to raksta komentāru sadaļā zemāk!

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE