Sunday, 09 April 2017 00:39

Grozīti noteikumi par atpūtas kuģu drošību

Grozīti noteikumi par atpūtas kuģu drošību Foto: sintija sīmane

Piektdien, 7. aprīlī, stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos par atpūtas kuģu drošību+, kas nosaka drošības prasības Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētiem un reģistrējamiem atpūtas kuģiem.

Ar grozījumiem ir precizētas prasības attiecībā uz atpūtas kuģu aprīkošanu ar glābšanas vestēm, nosakot, ka kuģi aprīko ar glābšanas vestēm katrai personai, kura atrodas uz kuģa, un precizējot prasības attiecībā uz glābšanas vestēm, kas paredzētas bērniem.

Kuģošanas drošības pastiprināšanas nolūkos noteikumi papildināti ar prasību attiecībā uz brīvu pieeju glābšanas plostiem.

Grozījumi tāpat paredz iespēju uz atpūtas kuģiem, kuri netiek izmantoti komercdarbībai, sarkanas rokas signāllāpas vietā izmantot alternatīvas gaismas signalizēšanas ierīces, kuras izpilda tādas pašas funkcijas.

Grozījumi arī nosaka, ka B, C un D kategorijas atpūtas kuģa galveno klāju nevajadzēs aprīkot ar stacionārām vai pārvietojamām tualetēm.

No noteikumiem ir svītroti pārejas perioda noteikumi pašbūvētiem, savām vajadzībām būvētiem atpūtas kuģiem, kas paredzēja, ka inspekcija piekrīt tāda jauna pašbūvēta atpūtas kuģa reģistrācijai Latvijas Kuģu reģistrā, kurš nav būvēts inspekcijas vai atzītas organizācijas uzraudzībā, ja ir izpildīti noteikumos paredzētie nosacījumi.

Projektā ir precizētas arī tiešās atsauces uz standartiem. Atbilstoši faktiskajai situācijai ir precizēti standartu nosaukumi un to gadi.

Grozījumi tika veikti, gan lai novērstu nepilnības, kas konstatētas praksē piemērojot atsevišķas noteikumu tiesību normas, gan lai noteikumu regulējumu saskaņotu ar citiem nozares normatīvajiem aktiem - Ministru kabineta noteikumiem par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū, kas stājās spēkā  2016. gada 5. februārī, Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos, kā arī Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumiem, kas stājās spēkā 2016. gada 30. janvārī  un kas nosaka prasības kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanai un apkalpošanai uz visiem Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētajiem kuģiem. Līdz ar to noteikumos ir svītrota 10. nodaļa “Radioaprīkojums un navigācijas aprīkojums”.

Grozījumi noteikumos tika ierosināti pērnā gada oktobrī, bet valdībā skatīti un pieņemti šā gada 4. aprīlī.

MK noteikumi: Noteikumi par atpūtas kuģu drošību+

Avots: Ministru kabinets, Satiksmes ministrija, www.likumi.lv

 

 

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE