Thursday, 30 May 2013 11:50

Vēlēšanas jau parīt. Ko partijas sola burāšanas nozarei?

Nedēļas nogalē Latvijā notiks ne vien atklātais Latvijas čempionāts Mikro klases jahtām un "Baltic Open  Regatta” (Optimist, Laser), bet arī kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Lai arī burāšanas un jahtu ostu un to darbību attīstība saprotamu iemeslu dēļ nav partiju prioritāte, atsevišķos gadījumos šī joma partijas tomēr nav atstājusi vienaldzīgas. Tāpēc, neskatoties uz to, ka pirmsvēlēšanu dotie solījumi pēc vēlēšanām bieži pagaist kā nebijuši, tālāk apkopojums bez padziļināta izvērtējuma par to, kur un kas tad tiek solīts. Esiet laipni aicināti izteikt par tiem savus komentārus.

 

VIDZEMES BALSOŠANAS REĢIONS

Salacgrīvas novads:

“Attīstīsim esošās ostas, atbalstīsim zvejniecību un tūrismu no Duntes līdz Ainažiem. Piesaistot valsts, starptautisko institūciju un privātos līdzekļus, atjaunosim vēsturiskās piestātnes, sekmēsim jahtu piestātņu izveidi, jaunu tūrisma maršrutu izstrādi. Nodrošināsim zvejniecības kā tradicionālas un kultūrvēsturiskas nodarbes saglabāšanu. Saglabāsim līdzvērtīgus noteikumus uzņēmējdarbībai Salacgrīvas ostā. Labiekārtosim jahtu ostas laukumu Salacgrīvā”  - politiskā partija “Reģionu alianse”.

Saulkrastu novads:

“Skultes osta – palielināsim pārkrauto kravu apjomu, attīstīsim ostas infrastruktūru, izveidosim jahtu piestātni, un laivu un jahtu nolaišanas vietu. Turpināsim darbu kuģu pieejas kanālu padziļināšanai. Nodrošināsim apstākļus jaunu darbavietu radīšanai” - politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs".

“Iekārtosim norobežotas aktīvā ūdenssporta zonas pludmalē” - Latvijas Zaļā partija.

“Ekonomiskās un pilsētvides attīstība, tūrisms: veidosim ekonomisko un pilsētvides politiku ar mērķi uzlabot novada pievilcību un drošību, attīstot ilgtspējīgu tūrisma industriju, radot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un pilnveidojot ostas sniegtos pakalpojumus”  - politiskā partija "VIENOTĪBA".

Jūrmala:

“Mēs attīstīsim Lielupes ūdens teritoriju un krastus, izveidosim jaunas piestātnes un attīstīsim ūdens transportu. Mēs attīstīsim pašvaldības ūdens policiju, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību uz ūdeņiem”  - politiskā partija "Jūrmala-mūsu mājas".

“Labi atalgots darbs un droša uzņēmējdarbība: atbalstīsim kūrorta objektu attīstību. Attīstīsim jahtu ostu, laivu/jahtu būvi, remontu” - politiskā partija "Reģionu alianse".

“Uzdevumi pilsētas rajonos: Priedainē veicināsim mazo jahtu ostu attīstību, uzlabosim infrastruktūru. Lielupes ostas attīstība, upes malas pieejamība visiem iedzīvotājiem un atpūtniekiem, tās infrastruktūras sakārtošana. Lielupes vidusskolas izveide par sporta internātskolu” - politiskā partija “Zaļo un Zemnieku savienība”.

“Ekonomiskā un pilsētvides attīstība, tūrisms: Lai attīstītu tūrismu: attīstīsim ekotūrismu, velotūrismu, ūdenstūrismu, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru; - veicināsim ūdensceļu izmantošanu; - attīstīsim Lielupes ostu, veidojot jaunas piestātnes, veicinot iespēju izveidot publiskus jahtklubus un jahtu servisus, uzlabojot kuģošanas drošību, popularizējot ostu” -  politiskā partija "VIENOTĪBA".

“Lielupes ostas sakārtošana” /politisko partiju apvienība” -  "Saskaņas Centrs".

 

ZEMGALES BALSOŠANAS REĢIONS

Engures novads:

“Tūrisma nozares attīstība: Attīstīsim Engures ostu, kā lielāko vietējās zvejniecības centru, kā arī dažādu ūdenssporta veidu centru. Stimulēsim ūdenssporta veidu attīstību Lapmežciema pagastā, kā vienā no labākajām kaitinga un ledusjahtu burāšanas vietām Pierīgā" - "Reformu partija".

Jelgava:

“Sekmēsim konkurētspējīgu tūrismu, attīstot industriālo, kultūrvēsturisko piedāvājumu, kā arī velotūrismu un ūdenstūrismu”  - Zaļo un Zemnieku savienība.

 

KURZEMES BALSOŠANS REĢIONS

Mērsraga novads:

“Mēs izmantosim unikālo iespēju, ko mums sniedz osta novadā, turpinot Mērsraga ostas attīstību kā kravu un tirdzniecības ostu. Attīstīsim tūrisma un jahtu ostu. Rezultāti jau ir redzami. Mūsu prioritātes – visupirms darba vietas novada iedzīvotājiem”  - politiskā partija "Demokrātiju visiem".

Rojas novads:

“Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana Rojas ostā un stratēģisko investoru piesaistīšana priekšostas izbūvei" - Latvijas Zaļā partija.

“Novada ekonomika: jāizstrādā jauna Rojas ostas attīstības koncepcija, kas balstīta uz pamatotām iespējām ostu attīstīt un atbalstīt tos uzņēmējus, kuriem ir vēlme līdzdarboties uzņēmējdarbības veicināšanai novadā”  - centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA".

Ventspils:

“Turpināsim attīstīt pilsētu par mūsdienīgu, saimniecisko, ostas un tranzīta mezglu,izmantot modernākās -videi draudzīgās tehnoloģijas” - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".

Pāvilostas novads:

“Uzņēmējdarbība: sadarbībā ar ostas pārvaldi iegādāties mūsdienīgu padziļināšanas tehniku, kas varētu nodrošināt ostas akvatorijā nepieciešamo kuģu ienākšanas dziļumu; piesaistot fondu līdzekļus, līdz 2020.gadam pagarināt Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molus. | Dabas aizsardzība, sabiedriskā kārtība: izveidot glābšanas dienestu Pāvilostā” -  partija "Mēs savam novadam".

Liepāja:

“Ekonomiskā un pilsētvides attīstība Veicināsim pilsētas ekonomisko izaugsmi, attīstot ostas, tranzīta un loģistikas pakalpojumus. | Izglītība, kultūra un sports: Atjaunosim Jūras svētku tradīcijas ostas pilsētā” - Partija "VIENOTĪBA".

“Tūrisms: Veidosim Liepāju par populāru jahtu un starptautisko regašu centru | Ekonomika Radīsim jaunas darba vietas Atbalstīsim investīcijas biznesa infrastruktūrā, ostas, ražošanas un industriālo parku attīstībā | Sports: Uzbūvēsim vieglatlētikas manēžu, tenisa kortus, ūdens sporta veidu bāzi un BMX trasi Zirgu salā“- "LIEPĀJAS PARTIJA".

“Daba un vide: Nodrošināsim Liepājas ūdens tilpņu un tām pieguļošo teritoriju attīstību, lai katrām liepājniekam un pilsētas viesim būtu patīkami un interesanti tos apmeklēt” - „PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”.

Rucavas novads

“Tūrisma attīstība: Centīsimies panākt jahtu un mazo zvejas ostu izbūvi Papē”- "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA".

“Notiek virzība uz „Zilā karoga” kvalitātes zīmes iegūšanu Papes ciema pludmalei – glābšanas stacijas būve, ūdens kvalitātes monitoringa un vides izglītības pasākumi” - partija "Mūsmājas".

 

RĪGA

“Nepieļaut Ķīšezera pārpurvošanos. Padziļināt un kopt ezeru, izveidojot to par populāru dažādu ūdens sporta sacensību un iedzīvotāju atpūtas vietu. Sakārtot visus Rīgas iekšējos ūdeņus (ezerus, upes, kanālus), attīrot un labiekārtojot to krastus. Attīstīt atpūtas kuģošanas infrastruktūru Rīgā” - Rolands Millers, "Reformu partija".

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE