Tuesday, 21 August 2012 10:30

Izsaki viedokli: Rīgas attīstības jaunā programma

Vēl tikai līdz rītdienai, 22.augustam, ikvienam interesentam ir iespēja izteikt savu viedokli par pilsētvidi, kurā dzīvojam - Rīgas teritorijas, tai skaitā krastmalas un ūdens teritorijas, turpmāko izmantošanu un apbūvi.

Saskaņā ar Rīgas domes 12.06.2012.lēmumu Nr.4804 „Par grozījumu Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. saistošajos noteikumos Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanu”” Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments jau kopš jūnija vidus sabiedriskai apspriešanai nodeva sagatavotos grozījumus minētajos noteikumos.

Grozījumi Rīgas teritorijas, vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos paredz arī Daugavas krastmalas un ūdens teritorijas izmantošanas attīstības priekšlikumus.

Piemēram:

  • papildināta ūdens teritoriju atļautā izmantošana, noteiktas prasības piestātnēm, laivu un jahtu ostām;
  • Rīgas centrā paredzētas vairākas lielas jahtu un laivu ostas, kuru attīstība paredzēta kompleksā ūdens telpu attīstības rezultātā; paredzēta atsevišķu krastmalu posmu nodošana privātā lietošanā, paredzot vietu mājlaivām un peldmājām;
  • noteiktas teritorijas sporta attīstībai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai, piemēram, Andrejostas piekraste un akvatorijas izmantošana burāšanas un citu ūdenssporta veidu, arī atpūtas uz ūdeņiem, attīstībai;
  • plānota daļēja krastmalas un arī pašreizējā jahtkluba teritorijas pieejamība gājējiem, kas attīstāma kā publisko apstādījumu teritorija ar iespēju saglabāt jahtkluba funkciju, un ostas teritorija Andrejsalas krastā u.c.

Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgas domes telpās (Rātsnama, Rātslaukums 1, 5. Stāva vestibils) vai interneta vietnē http://www.rdpad.lv/rpap/.

Savas atsauksmes un priekšlikumus rakstveidā var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv sadaļā "e-pakalpojumi".

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE