Saturday, 28 January 2017 18:15

ORC Sportboat Eiropas čempionāta rīkošanai piešķirts 11 250 eiro liels Rīgas pašvaldības līdzfinansējums

ORC Sportboat Eiropas čempionāta rīkošanai piešķirts 11 250 eiro liels Rīgas pašvaldības līdzfinansējums Foto: sintija sīmane

ORC Sportboat Eiropas čempionāta rīkošanai no Rīgas pašvaldības piešķirti 11 250 eiro, vēsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Atbalsts piešķirts Rīgas domes konkursa par finansiālu atbalstu pasaules, Eiropas čempionātu un līdzvērtīgu augsta līmeņa sacensību organizēšanai Rīgas pilsētā ietvaros.

Šogad konkursā atbalstu ir guvušas 4 sacensības+ Piešķirtā finansējuma apmērs ir 5490 līdz11 250 eiro robežās.

ORC Sportboat Eiropas čempionāts notiks Rīgā no 7. līdz 13. augustam.

Jau ziņojām, ka Tāljūras burāšanas kongresa (ORC) ģenerālā asambleja pagājušā gada novembra sākumā šī čempionāta rīkošanas tiesības piešķīra biedrībai "Jahtklubs “Auda”, kas bija vienīgais pretendents uz šo sacensību rīkošanu+

Konkursa organizators, finansējuma avots un izlietošanas mērķis

Konkursu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde.

Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no departamenta budžeta programmas 16.16.00 „Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām”.

Piešķirtais finansējums vienu sacensību organizēšanai ir atkarīgs no konkursam iesniegto kopējo pieteikumu skaita, to nozīmības un pieprasītā finansējuma apjoma. Vienām sacensībām var piešķirt finansējumu ne vairāk kā 25 000 eiro, bet nepārsniedzot 50 procentus no sacensību kopējās projekta tāmes.

Finansējumu var piešķirt sacensību sarīkošanas izdevumiem – sporta bāzes nomai, iekārtu, aprīkojuma un inventāra īrei, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai, transporta pakalpojumiem, uzvarētāju apbalvošanai.

Kādu izdevumu segšanai finansējums piešķirts ORC Sportboat Eiropas čempionātam, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments nav precizējis.

Finansējuma saņēmējs

Saskaņā ar konkursa nolikumu konkursā ir tiesīga piedalīties Latvijā atzītās Nacionālās sporta federācijas, kas ir tiešie sacensību organizatori.

Šajā gadījumā finansējuma saņēmējs ir Latvijas Zēģelētāju savienība.

Tāpat kritēriji paredz, ka konkursam var pieteikt sacensības, kurām nav piešķirts cits finansējums no kārtējā gada Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem un kuras ir saskaņotas ar Latvijas Nacionālās sporta padomes apstiprināto kārtību „Kārtība, kādā Latvijas Nacionālā sporta padome izskata un saskaņo sporta federāciju pieteikumus par pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensību organizēšanu Latvijā+”.

Latvijas Nacionālā sporta padome ORC Sportboat Eiropas čempionāta rīkošanu Rīgā saskaņoja (atbalstīja) 5. janvāra sēdē+.

Federācija līgumu par finansējumu var noslēgt ne agrāk kā divus mēnešus pirms un ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms plānotajām sacensībām. Ja federācija nav noslēgusi līgumu minētajos termiņos, finansējums netiek piešķirts.

Atlases kritēriji

Iesniegto pieteikumu atbilstība vērtēta saskaņā ar šādiem kritērijiem, katram kritērijam piešķirot atbilstošu punktu skaitu, kas tiek summēti, pirms tam izslēdzot augstāko un zemāko vērtējumu un aprēķina vidējo punktu summu:

- godprātīga līgumsaistību izpilde iepriekšējā laika posmā - piešķir no 1 līdz 10 punktiem;

- sporta veida popularitāte Rīgā, t.sk., sporta klubu u.c. sporta organizāciju darbība, dažāda mēroga sacensības - piešķir no 1 līdz 10 punktiem;

- dalībvalstu skaits Sacensībās - piešķir no 1 līdz 7 punktiem;

- federācijas kompetence un pieredze starptautisku sacensību organizēšanā - piešķir no 1 līdz 10 punktiem;

- sacensību publicitātes pasākumi - piešķir no 1 līdz 5 punktiem.

Vērtēti arī citi kritēriji, piemēram, pieteicēja nodokļu situācija, iepriekšējo līgumsaistību izpilde ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Konkursam iesniegto pieteikumu izvērtēšanu veic Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora apstiprināta vērtēšanas komisija deviņu personu sastāvā.

 

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE