Tuesday, 31 May 2016 14:00

Pirms dodies burāt - neaizmirsti paziņot

Pirms dodies burāt - neaizmirsti paziņot Foto: sintija sīmane

Sākoties aktīvai burāšanas sezonai, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests vēlas atgādināt, ka peldlīdzekļu vadītājiem ir pienākums ziņot par iziešanu un ienākšanu ostā.

Pienākums ziņot attiecas uz atpūtas kuģiem, kuru garums ir īsāks par 45 metriem. 

Turpmākais attiecas uz gadījumu, kas netiek šķērsota ES / EEZ robeža. 

Kad ziņot?

Pirms IENĀKŠANAS ostā:

Ne vēlāk kā stundu pirms kuģa ienākšanas ostā pie pirmās piestātnes.

Pirms IZIEŠANAS no ostas:

Ne vēlāk kā divas stundas pirms kuģa atiešanas no piestātnes.

Ja ziņotā informācija ir mainījusies:

Ja kopš informācijas paziņošanas līdz kuģa atiešanai no piestātnes, lai izietu no ostas, ir notikušas izmaiņas.

Ja laikposmā no informācijas paziņošanas līdz kuģa ienākšanai ostā pie pirmās piestātnes ir mainījusies informācija, kas jāziņo pirms ienākšanas ostā (skatīt sadaļu 'Ziņojamā informācija'). 

Ja, kuģim atrodoties ostā, ir mainījies kuģa vārds, kuģa IMO identifikācijas numurs, MMSI numurs vai cits kuģa identifikācijas numurs, vai kontaktinformācija saziņai ar kuģi. 

Ņem vērā!

• Paziņošana ir viena no ostas formalitātēm un ir saistīta ar ostas robežām: "Ar kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās saistītās ziņošanas formalitātes ir paziņošana par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās" (Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 41.1 panta pirmās daļas 1. punkts).
• Pienākums ziņot ir tad, kad izej no ostas, vai dodies uz to, vai, ja ziņotā informācija mainās. Katrai ostai ir savi noteikumi par tās robežām (!!)* 
• Atstājot jahtklubu, ir jāziņo, ja vienlaikus plāno atstāt ostu*, kuras teritorijā atrodas jahtklubs. Dodoties uz galamērķa jahtklubu, ir jāziņo, ja galamērķa jahtklubs atrodas citā ostā nekā jahtklubs, kuru atstāji. Piemēram, ja no Rīgas brīvostas teritorijā esoša jahtkluba plāno doties uz Skultes ostu, ir jāziņo, atstājot Rīgas brīvostas teritorijā esošo jahtklubu, kā arī ierodoties Skultes ostā. 
• Jāziņo arī tad, ja dodies izbraucienā uz dažām stundām, piemēram, pa Rīgas jūras līci, ja vienlaikus atstāj ostas teritoriju, kurā atrodas jahtklubs, kur stāv Tava jahta.
Rezumējot: pirmo reizi ('pirms iziešanas no ostas') jāziņo, ja plānots burāt Rīgas jūras līcī vai Baltijas jūrā ārpus ostas teritorijas. Otro reizi ('pirms ienākšanas ostā') jāziņo, ja jau burā Rīgas jūras līcī vai Baltijas jūrā ārpus ostas teritorijas un dodies uz ostu (jahtklubu), pat, ja tā ir Tava mājas osta, kuru atstāji tikai dažas stundas iepriekš. 
• Atbilstoši labai jūras praksei un savai un savu pasažieru (ja tādi ir) drošībai noziņo arī tad, ja dodies līcī vai jūrā, pat ja Tavs jahtklubs (osta) atrodas ārpus oficiālajām ostām. 
• Ja nepaspēji noziņot līdz iziešanai no ostas, izdari to pa ceļam. Galvenais noziņo savlaicīgi!
 

 * Latvijas ostu robežas, kas noteiktas ar attiecīgajiem MK noteikumiem: Engures ostas robežasLielupes ostas robežas, Liepājas ostas robežas, Mērsraga ostas robežas, Pāvilostas ostas robežas, Rīgas brīvostas robežas, Rojas ostas robežasSalacgrīvas ostas robežas, Skultes ostas robežasVentspils ostas robežas

Kurš ziņo?

Atpūtas kuģa vadītājs vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona.

Jahtklubs, kurā kuģis paredzējis piestāt, vai kurā kuģis ir piestājis.

Ņem vērā!  

Tev ir jāziņo, ja Tavs atpūtas kuģis ir īsāks par 45 metriem un atbilst Jūras kodeksa 1.1 pantā noteiktajai definīcijai: “Kuģis, ja šajā kodeksā nav noteikts citādi, ir kuģošanas līdzeklis — inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi paredzēta kuģošanai.”

Kam ziņot?

Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestam (attiecas uz gadījumiem, kad netiek plānots šķērsot robežu). 

Ņem vērā! 

Krasta apsardzes dienests aicina visus atpūtas uz ūdens cienītājus pirms iešanas jūrā informēt arī savus tuviniekus.

Kā ziņot?

Izmantojot nacionālo SSN sistēmu vai jebkurus citus pieejamos saziņas līdzekļus, piemēram, VHF rācija, mobilais telefons.

VHF kanāli:

VHF 71 kanāls, VHF 16.kanāls

Tālruņi:

+371 67082070

+371 29476101

Ņem vērā!

Tālrunis 115 ir trauksmes tālrunis un nav domāts ziņošanai par iziešanu vai ienākšanu.

SMS sūtīšanas iespēja šobrīd vēl nedarbojas. 

Ziņojamā informācija

Pirms IENĀKŠANAS ostā:

 • kuģa vārds;
 • kuģa IMO identifikācijas numurs, MMSI numurs vai cits kuģa identifikācijas numurs;
 • ienākšanas osta;
 • paredzamais kuģa ierašanās laiks ostā;
 • piestātne, pie kuras kuģis paredzējis piestāt;
 • kontaktinformācija saziņai ar kuģi;
 • apkalpes un pasažieru skaits uz kuģa.

Pirms IZIEŠANAS no ostas:

 • kuģa vārds;
 • kuģa IMO identifikācijas numurs, MMSI numurs vai cits kuģa identifikācijas numurs;
 • paredzamais kuģa iziešanas laiks no ostas;
 • piestātne, no kuras kuģis paredzējis atiet, lai izietu no ostas;
 • kontaktinformācija saziņai ar kuģi;
 • apkalpes un pasažieru skaits uz kuģa.

Zināšanai!

Krasta apsardzes dienests šo informāciju izmanto tikai kuģošanas drošības vajadzībām.

Sods par neziņošanu

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 115.1 pantu par neziņošanu ir paredzēta administratīvā atbildība - naudas sods.

Fiziskajām personām sodu var uzlikt no piecdesmit līdz 280 (divsimt astoņdesmit) euro, juridiskajām personām — no 250 (divsimt piecdesmit) līdz 2900 (divtūkstoš deviņsimt) euro.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 115.1 pants 'Kuģniecībā noteikto ziņošanas pienākumu nepildīšana': 
Par kuģniecībā noteikto ziņošanas pienākumu nepildīšanu, kas izpaudusies kā: 
1) normatīvajos aktos noteiktās informācijas savlaicīga neiesniegšana vai nepatiesas informācijas iesniegšana Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmai; 
2) citas normatīvajos aktos noteiktās informācijas savlaicīga nesniegšana, tai skaitā neziņošana par jūras negadījumu vai neziņošana Latvijas Jūras administrācijai par kuģa bojājumiem, kas var ietekmēt kuģa jūrasspēju vai radīt vides piesārņojumu,
— 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Kāpēc ziņot?

Pienākumu ziņot nosaka 2012. gada 15. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.339 “Noteikumi par ostu formalitātēm”, un tā ir paredzēta cilvēku meklēšanas un glābšanas vajadzībām.

BET - Krasta apsardzes dienests vērš uzmanību, ka prasības mērķis nav sodīt burātājus, bet glābt cilvēku dzīvības.  

Ņem vērā!

Ir zināms, ka veiksmīgai cilvēka dzīvības izglābšanai ir svarīga katra sekunde. Tāpēc informācija ir vitāli nepieciešama.

Kas notiek pēc paziņošanas?

Saņemot informāciju par iziešanu no ostas, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra koordinators to piefiksē un seko līdzi laikam, kad jahtai ir jāienāk ostā.

Zinot, ka jahta izgājusi, bet norādītajā laikā nav sasniegusi gala mērķi, tiek sākti priekšdarbi, lai noskaidrotu situāciju.

Vispirms Krasta apsardzes dienests sazinās ar jahtu. Ja netiek saņemta atbilde, tad - ar jahtklubu. Tālākās darbības notiek progresējošā kārtībā līdz pat reālai meklēšanas un glābšanas operācijai.

  

#burādroši! 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Nacionālo bruņoti spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestu.

Ir viedoklis? Izsaki to raksta komentāru sadaļā zemāk!

Raksta aktualizācijas datums : 2016. gada 8. jūnijā plkst.15:50 

112 komentāri

 • HarryDrick Friday, 10 March 2023 14:18 HarryDrick

  Many thanks! Very good stuff.
  what should i write my persuasive essay on write my essay for me cheap write a literature review for me essay write

 • OscarTow Friday, 10 March 2023 05:40 OscarTow

  You actually said it adequately.
  medical thesis writing service india according to the mla handbook a thesis statement is a thesis research thesis for lord of the flies

 • OscarTow Thursday, 09 March 2023 17:14 OscarTow

  Regards, I like this.
  do my behavioral science homework do my geography homework pay someone to do my homework how do you say i do my homework in french

 • OscarTow Thursday, 09 March 2023 04:43 OscarTow

  Thanks a lot. I value it.
  pay for essay cheap buy custom essays pay for writing papers buy argumentative essays online

 • HarryDrick Thursday, 09 March 2023 00:50 HarryDrick

  You mentioned this perfectly!
  write my paper canada college paper writer paper writers write my paper in apa format

 • OscarTow Wednesday, 08 March 2023 14:54 OscarTow

  Amazing content, Many thanks!
  free paper writing service legit essay writing service narrative essay writing service what is the purpose of writing a reflective essay

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE