Thursday, 30 March 2017 10:03

Latvijas burāšanas mācību asociācijai piešķirti turpat 30 tūkstoši eiro abstrakta nozīmīguma jaunatnes projekta īstenošanai

Latvijas burāšanas mācību asociācijai piešķirti turpat 30 tūkstoši eiro abstrakta nozīmīguma jaunatnes projekta īstenošanai Foto: sintija sīmane

Pērn novembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Latvijas burāšanas mācību asociācijai (LBMA) projekta youthSAIL4creativity100 īstenošanai piešķīra 29 250 eiro.

Gada sākumā portāls burātājiem.lv LBMA kā organizācijai, kuras ir mērķis popularizēt un attīstīt jūras burāšanu, īpaši piesaistot jauniešus, lūdza sniegt sīkāku informāciju par plānoto projektu.

Tika jautāts gan par to, kas ir iecerētais projekts un tā būtību, par paredzētajām aktivitātēm, laiku un vietu, kur tas norisināsies, kā arī par to, kāda vecuma mērķauditorijai un cik skaita ziņā lielai tas paredzētas, un partnerorganizācijām, kas šo projektu īstenos.

Līdz šim brīdim atbildes no LBMA portāls burātājiem.lv nav saņēmis.

Tomēr, kā nojaušams no Lietuvas jūras skautu Facebook lapā izziņotās informācijas, projekta norise ir paredzēta šogad, bet noslēgums - nākamā gada sākumā. Tas ir sasaistīts arī ar visu Baltijas valstu simto gadskārtu, kas tiks svinēta nākamgad.

Tā ietvaros ir paredzēts atklāt Baltijas jūras piekrastes dabas skaistumu, dalīties ar kultūras pieredzi, spriest par to, kas veidoja, veido un nākotnē ietekmēs visu Baltijas valstu vēsturi, kultūras mantojumu un mentalitāti, apmeklēt vietējās kopienas, iepazīties ar to paražām un tradīcijām, atklāt jaunus vai nostiprināt esošus talantus - burāšanas, mākslas, dziedāšanas, zīmēšanas, radot karikatūras, dejojot, spēlējot teātri, fotografējot.

To plānots sasniegt divarpus mēnešu laikā.

Tāpat ir plānota vienas dienas burāšanas sesija jauniešiem no Lietuvas.

Projektu paredzēts noslēgt 2018. gada sākumā ar projekta dalībnieku veidotu mākslas izstādi.

Projekta īstenošanā līdz ar LBMA būs iesaistīta arī Igaunijas burāšanas mācību asociācija un Viļņas skautu centrs. Mērķauditorijas vecums ir no 18 - 29 gadiem. Plānotais dalībnieku skaits paziņojumā nav minēts. Par dalību projektā paredzēts iekasēt dalības maksu 20 eiro apmērā.

Finansējums piešķirts Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” ietvaros.  Stratēģiskās partnerības projektiem līdzfinansējuma apmērs nav obligāts.

LBMA šis ir jau trešais "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros īstenotais projekts, kur burāšana ir tikai līdzeklis vai pārvietošanās veids cita satura un mērķa aktivitāšu īstenošanai, nevis projekta pamatmērķis vai pamataktivitāte.

Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ir Eiropas Savienības programma, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes.
Programma "Erasmus+" tiek īstenota no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ar kopējo budžetu 14,7 miljardi eiro, 10 % (1,4 miljardi eiro) no kopējā programmas finansējuma jaunatnes jomai.
Latvijas burāšanas mācību asociācijas  mērķi ir popularizēt un attīstīt jūras burāšanu, īpaši piesaistot jauniešus, veicināt burātāju praktisko apmācību burāšanai ar kreiserjahtas un buru kuģiem, veicināt Latvijas kreiserjahtu un buru kuģu piedalīšanos starptautiskajās burāšanas mācību regatēs, sniegt tiem metodisko palīdzību un citu nepieciešamo informāciju, veicināt burātāju, īpaši jauniešu, praktisko apmācību burāšanai un citu valstu buriniekiem un kreiserjahtām, popularizēt Latvijā Starptautiskās burāšanas mācību organizācijas "Sail Training International" rīkoties regates, veicināt Latvijas ostas pilsētu iekļaušanu starptautisko burāšanas sacensību maršrutos un sniegt tām organizatorisku un metodisku palīdzību šo sacensību organizēšanā, piesaistīt līdzekļus statūtos paredzēto mērķu izpildei, pārstāvēt Latvijas Starptautiskajā burāšanas mācību organizācijā "Sail Training International" sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām, visām juridiskām un fiziskām personām, kas atbalsta burāšanu un jūras burātāju apmācības.

 

 

31 komentāri

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE