Tuesday, 25 April 2017 10:01

Burāšanas sporta vienības fonds “Collatis Viribus” gūst atbalstu ABLV Charitable Foundation grantu konkursā

Burāšanas sporta vienības fonds “Collatis Viribus” gūst atbalstu ABLV Charitable Foundation grantu konkursā Foto: fonds 'Collatis Viribus"

Burāšanas sporta vienības fonds “Collatis Viribus” ir ieguvis ABLV Charitable Foundation līdzfinansējumu dienas nometnes “Daba un ūdens mūs vieno!” rīkošanai.

Piešķirtā līdzfinansējuma apmērs ir 1200 eiro .

Nometne notiks no 1. līdz 8. jūnijam Jūrmalā un Rīgā. Tās ietvaros paredzētas arī burāšana aktivitātes.

Nometne paredzēta 20 dažādu tautību bērniem un jauniešiem vecumā no 7-18 gadiem ar īpašām vajadzībām, kuriem ir noteikta invaliditāte sakarā ar garīgās attīstības un mācīšanās vai kustību traucējumiem. Plānots, ka 14 bērni būs no Jūrmalas un Pierīgas, bet 6 – no citiem reģioniem.

Fonds “Collatis Viribus” nometni rīkos sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas internātpamatskolu, kas ir vienīgā izglītības iestāde, kas Jūrmalā īsteno izglītības programmas bērniem ar speciālām vajadzībām no pirmsskolas līdz profesionālajai pamatizglītībai.

Finansējums piešķirts ABLV Charitable Foundation rīkotās programmas “Palīdzēsim izaugt!” grantu konkursā, kas tika izsludināts šā gada marta sākumā.

Programmas mērķis ir veicināt sociāli mazaizsargātu bērnu attīstību un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, sniedzot atbalstu trūcīgo, maznodrošināto bērnu ģimeņu bērniem, viņu vecākiem un bērniem ar ilgstošām saslimšanām vai sociālā riska ģimenēm visā Latvijā, sniedzot atbalstu rehabilitējošu, attīstošu un izglītojošu dienas un diennakts nometņu apmeklēšanai.

Kā vēsta ABLV Charitable Foundation, konkursā tika iesūtīts rekordliels pieteikumu skaits -  vairāk nekā 30 biedrības, nodibinājumi un pašvaldību iestādes iesūtīja savus projektus nometņu organizēšanai 2017. - 2018. gadam.

Līdzfinansējums nometņu organizēšanai 2017. gadā piešķirts pavisam 19 pieteicējiem par kopējo summu 129 329,95 eiro nometņu organizēšanai. Lielāko atbalstu - 28 700 eiro ieguva Latvijas Bērnu fonda projekts “Latvijas Bērnu fonda nometnes”.

Fonds “Collatis Viribus” ir dibināts 2011. gadā ar mērķi popularizēt un attīstīt burāšanas sportu Latvijā, apmācīt bērnus un jauniešus airēšanā, burāšanā un jūrniecībā, kā arī atbalstīt profesionālo burāšanas sportu. Viens no tā dibinātājiem un valdes locekļiem ir arī burāšanas treneris Guntars Eistreiķis.

Jau vairākus gadus fonds “Collatis Viribus” sadarbībā ar Jūrmalas pilsētu īsteno burāšanas programmu, iesaistot tajā cilvēkus ar īpašām vajadzībām un mazākumtautību pārstāvjus.

Avots: ABLV.org, fonds “Collatis Viribus”

 

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE