Sunday, 03 December 2017 10:57

LZS ārkārtas biedru sapulcē vērtēs j/k Auda pārkāpumus un iespējamo izslēgšanu no biedru skaita

LZS ārkārtas biedru sapulcē vērtēs j/k Auda pārkāpumus un iespējamo izslēgšanu no biedru skaita Jahtklubs Auda | Foto: sintija sīmane

Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) valde 27. novembrī lēma sasaukt ārkārtas biedru kopsapulci, lai lemtu par biedrības “Jahtklubs Auda” pieļauto LZS statūtu 4.5.2. un 4.5.3. punkta pārkāpumu un tās atbilstības biedra statusam izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā lemjot par tās izslēgšanu no LZS biedru skaita.

LZS Statūti paredz, ka LZS biedru var izslēgt no savienības ar biedru kopsapulces lēmumu biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības (4.5.2. punkts), un arī, ja biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar statūtos noteikto (4.5.3. punkts).

LZS biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot LZS statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus, kā arī ievērot Olimpiskās Hartas principus, Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus;

5.2.2. regulāri līdz kārtējā gada 1. martam maksāt ikgadējo biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LZS mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt LZS Valdei reģistrēto jahtu sarakstu (to klasifikāciju), kā arī savu reģistrēto biedru sarakstu. Par katru vēlāk notikušu izmaiņu jahtu reģistrā mēneša laika paziņot LZS Valdei papildus.

Ārkārtas biedru sapulce plānota šī gada 14. decembrī.

 

 

1 komentārs

  • mangalis Sunday, 10 December 2017 10:13 mangalis

    Vai lūdzu parastajam lasītājam varētu noskaidrot, kas tie par pārkāpumiem? Izklausās briesmīgi, jo vairāk, ja to lasa jaunie burātāji, kurus aicina trenēties!

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE