Friday, 11 September 2009 07:10

Īss atskats par pirmo Latvijas Mantu Placi

7.septembrī Andrejostas jahtklubā notika pagaidām vēl Latvijā iepriekš nepieredzēts pasākums. Pirms kārtējās Tālburātāju grupas tikšanās, visiem interesentiem tika dota iespēja piedalīties savdabīgā krāmu tirgū - Mantu Placī laivu lietām.

Te skaidrības labad gan jāmin, ka par krāmu tirgu to nosaukt var tikai nosacīti, jo lietas, kuras tika piedāvātas pārdošanai vai maiņai bija nevis nevērtīgi nieciņi, bet gan vērtīgs laivu un jahtu aprīkojums. Daudz kas no piedāvātā bija iepriekš nelietots, tātad faktiski jauns kā veikalā. Iespēja piedalīties ar savām, pašam vairs ne tik vajadzīgajām laivu lietām, tika dota katram gribētājam.

Šādu mantu plaču ideja savā būtībā nav nekas jauns. Šādi krāmu tirgi ir ļoti populāri Lielbritānijā, kur tie pazīstami ar nosaukumu Boat Jumble. Šeit tie notiek daudzās valsts vietās un to darbību veicina pat atbilstoša asociācija. Ar to tuvāk varat iepazīties šeit: http://www.boatjumbles.org.uk/

Šis, Latvijas pirmais Mantu Placis laivu lietām, iespēja savā pirmajā reizē pulcināt kādus desmit pārdevējus un divtik vairāk pircēju. Kā izteicās vairāki no apmeklētājiem, tad arī viņiem būtu ko piedāvāt nākotnē. Kā nepiedalīšanās iemesls bieži tika minēts informācijas trūkums par pasākumu.

Tomēr paši organizatori ir apmierināti ar pasākuma norisi un gatavi šadu pasākumu atkārtot arī nākotnē. Arī reklāmas apjoms par nākamā pasākuma norisi cerams būs savlaicīgāks un apjomīgāks. Tāpēc sekojiet līdzi informācijai.
Latvijas Mantu Plača organizatori priecāsies atkal redzēt visusi pārdot, pirkt vai mainīt gribētājus pavasaraMantu Placī nakamā gada aprīlī vai maijā.

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE