Sunday, 19 October 2014 17:36

Uzsākti ikgadējie kuģa kanāla padziļināšanas darbi Lielupes grīvā

Uzsākti ikgadējie kuģa kanāla padziļināšanas darbi Lielupes grīvā Foto: publicitātes foto

7.oktobri ir uzsākti ikgadējie padziļināšanas darbi Lielupes grīvas kuģu ceļā, informē Jūrmalas pašvaldības iestādes „Lielupes ostas pārvalde" pārvaldnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Bukins. Darbus plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz šā gada 1.decembrim.

Lielupes grīvas kuģu ceļā tiek padziļināta sliktākā vieta, kur ik gadu tiek sanestas smiltis. Pēc pēdējiem mērījumiem, kas veikti šā gada septembrī, dziļums tur ir mazāks par 3 metriem. Aktuālos dziļumus skatīt pielikumā. 

Padziļinājums tiks veikts līdz 3,5 metriem un dziļāk (līdz 4 metriem). Tāpat tiks izveidota sanesumiem rezerves vieta, lai uz nākamo kuģošanas sezonu tiktu mazāk aizskalots kuģa kanāls. 

Saistībā ar padziļināšanas darbiem Lielupes ostas pārvalde, kas veic šos darbus, izsaka lūgumu ikvienam, kuģojot Lielupes grīvā, ņemt vērā, ka notiek padziļināšanas darbi, pievērst būtisku uzmanību savai un apkārtējo drošībai, kā arī rūpīgi izvērtēt savas iespējas izmantot Lielupes grīvas kuģa kanālu.

Padziļināšanas darbus Lielupes grīvā plānots veikt arī nākošajā gadā. Kad darbi tiks veikti - pirms burāšanas sezonas (kas garantētu labākus dziļumus) vai vēlāk, būs atkarīgs no tā, kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienests izsniegs atļauju darbu veikšanai. 

Informācijai

Divi galvenie aspekti Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbu nepieciešamībai:

  • Plūdu riski un to mazināšanas pasākumi

2010.gadā biezā ledus un mazā ūdens dziļuma Lielupes grīvā  dēļ no Lielupes neplūda prom ūdens, kā rezultātā cēlās ūdens līmenis un sāka aplūst teritorijas ap Lielupi. Tika pieņemts lēmums spridzināt ledu, lai nodrošinātu ūdens aizplūšanu un novērstu plūdus, kas savukārt atstāja negatīvu ietekmi uz vidi - tika izskaloti Lielupes krasti.

Pēc šī notikuma Jūrmalas pašvaldības iestāde „Lielupes ostas pārvalde" (ņemot vērā augstākminētos notikumus un Ministru kabineta 2007.gada 20.decembra rīkojumu Nr.830 „Par Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālo programmu 2008.-2015.gadam" atbalstītās Plūdu programmas 4.pielikumu „Pasākumi plūdu riska novērtēšanai un samazināšanai" plūdu apdraudējuma mazināšanai Jūrmalas pilsētā, Babītes novadā un Jelgavas pilsētā ir noteikti vairāki pasākumi, kur kā viens no pasākumiem ir minēta arī Lielupes gultnes no grīvas līdz dzelzceļa tiltam pārtīrīšana, kā rezultātā Lielupes upes lejasgalā tiks palielināta ūdens caurlaides spēja) ikgadēji paredz finansējumu šiem darbiem.

  • Kuģošanai drošas iebraukšanas Lielupē nodrošināšana

Lielupes grīvas kuģa kanāla dziļums būtiski ietekmē kuģošanas drošību, iebraucot Lielupē, kā arī Lielupes ostas attīstību un popularitāti, jo Lielupes ostas akvatorijā ikgadēji notiek jahtu sacensības, kuru dalībnieku skaits ir atkarīgs no iespējām droši iebraukt Lielupē, kā arī ne tikai vietējiem ūdens transportu īpašniekiem, bet arī ārzemju tūristiem, kas ierodas Latvijā ar saviem ūdens transportlīdzekļiem, ir jānodrošina droša iebraukšana Lielupes ostā. Ikgadēji veicot padziļināšanas darbus, tiks nodrošināta droša kuģošana. 

Padziļināšanas darbus veic Lielupes ostas pārvalde saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta izsniegto atļauju un prasībām (tehniskiem noteikumiem). 

 

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE