Tuesday, 07 September 2010 00:00

Efekts, kas kļūst par defektu

Kā zināms, AIS (Automātiskās Identifikācijas Sistēmas) raidītāji pārmaiņus raida un vienlaicīgi uztver 2 kanālos: A (161.975 MHz - kanāls 87B) un B (162.025 MHz - kanāls 88B). 

Mazāk plaši zināms, ka šos kanālus iespējams mainīt praktiski visa jūras VHF diapazona robežās. Šīs izmaiņas var veikt, manuāli ievadot komandas, caur servisa programmatūru un, galvenais, no krasta bāzes stacijām, neprasot lietotāja atļauju.

Kompetenta iestāde, piemēram, krasta apsardze var dot komandu AIS ierīcēm pārslēgties citos kanālos definētu reģionu robežās (200-2000 jūras kvadrātjūdzes). Reiz ievadīta, šī komanda ir spēkā 5 nedēļas, vai tikmēr, kamēr kuģis attālinās no definētā reģiona vairāk par 500 j.j Komandu var atcelt arī ar citu tam pašam reģionam paredzētu vadības komandu. Ierīces izslēgšana/ieslēgšana un reinicializācija izmaiņas neatceļ.

Šī iespēja paredzēta AIS infrastruktūras darbības nodrošināšanai gadījumos, kad kāda iemesla dēļ standarta frekvencēs tā nav iespējama (piemēram, izteikti traucējumi, pārlieku daudz kuģu blakus reģionos, u.t.t.).

Slikti ir tas, ka kuģi, kuru AIS ir pārslēgti citās frekvencēs, var neredzēt kuģus, kuri nav pārslēgti. Tas var notikt uz reģionu robežas. Šādas pārslēgšanas var notikt kļūdas pēc, kā arī ļaunprātīgi. Mūsdienās nav jābūt elektronikas guru, lai to izdarītu. Sekas var būt ļoti sāpīgas, īpaši, ja pārslēdz abus kanālus vienlaicīgi.

Nesen ASV notika starpgadījums, kas parādīja, cik neaizsargāta šī iespēja ir. Šogad, laikā starp 27. jūliju un 19. augustu, krasta apsardze, veicot nacionālā AIS novērošanas tīkla testēšanu, neplānoti un nejauši pārslēdza uz citām AIS frekvencēm kuģus, kas atradās ASV austrumu piekrastē starp Ziemeļkarolīnu un Konektikutu. Rezultātā pārslēgto kanālu lietotāji AIS uztvērējos neredzēja kuģus, kuru kanāli nebija pārslēgti. Un otrādi. Šāds efekts nebūtu novērojams, ja pārslēgts būtu tikai viens kanāls (A vai B).

No š.g. 1.septembra ASV krasta apsardze katru stundu pārraida signālu AIS pārprogrammēšanai standarta frekvencēs. Tas tiks darīts 5 nedēļas. Tiek izstrādātas arī procedūras, lai novērstu līdzīgu situāciju nākotnē. Interneta forumos var atrast instrukcijas, kā konkrētas ierīces pārslēgt pašiem. Saprotamu iemeslu dēļ, šīs darbības nav aprakstītas B klases ierīču lietotāju instrukcijās (gluži tāpat, kā iekļūšana dīlera servisa līmenī).

Ko no tā mācīties? Vēl viens punkts, ko pārbaudīt, pirms ierīci mest ārā vai sūtīt uz remontu. Ja neredzat kuģus, kurus būtu jāredz - pārbaudiet, kādā frekvencē strādā jūsu AIS.

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE